HRDA logo

HRDA

Kľúčové spôsobilosti pre budúcnosť.

Naša misia

Spoločnosť hrda.sk s.r.o. založili tri organizácie, synergicky spájajúce svoje sily, schopnosti, skúsenosti a vízie, smerujúce k dosiahnutiu cieľ. Tým cieľom je umožniť obyvateľom Slovenska nadobudnutie kľúčových spôsobilostí pre budúcnosť. Budúcnosť postavenú zo zmien, ktoré prináša technologická revolúcia, zmeny v priemysle ale aj na trhu práce.
Toto nadobúdanie má byť čo najjednoduchšie a najdostupnejšie širokým skupinám obyvateľov.
Do projektu prinášame skúsenosti zo všetkých oblastí ekonomiky a občianskej spoločnosti. Banky a poisťovne, priemysel, obchod a služby, verejná správa a municipality, ale aj tretí sektor poznajú a využívajú naše služby v oblasti vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov.
Manažérske, komunikačné a “mäkké” spôsobilosti spojené s technologickými a softvérovými kompetenciami sú predmetom našich služieb a riešení.

Zakladatelia

LINE ONE, s. r. o.
Excellent Partners s.r.o.
VIRTA s. r. o.
Späť